MATIZOL Mat PP 90g/m2

  • Matizol benefity

    Elastyczna

  • Matizol benefity

    Łatwa w zatopieniu

  • Matizol benefity

    Odporna na gnicie i przyrost korzeni