Hydroizolacje - MATIZOL Polska

Dostępne systemy

HYDROIZOLACJA PRZECIWWILGCIOWA

Stosowana w obszarze fundamentów dla budynków niepodpiwniczonych, posadowionych do 3 m p.p.t. w gruntach dobrze przepuszczalnych, minimum 30 cm ponad poziomem wód gruntowych bez zagrożenia zastojami wody, przesączającej się podczas opadów.

HYDROIZOLACJA PRZECIWWODNA

Stosowana dla budynków podpiwniczonych lub posadowionych poniżej 3 m.p.p.t. Posadowionych na gruntach słabo przepuszczalnych oraz z zagrożeniem stałym lub czasowym podwyższeniem poziomu wód gruntowych.