Sposób obliczania nachylenia dachu

120 1 - Matizol

Przed podjęciem decycji, jaki rodzaj pokrycia dachowego możemy zastosować, koniecznym jest określenie kąta nachyklenia połaci dachowej. Poniżej podajemy spób obliczania kąta nachylenia dachu:

Nachylenie wyrażone w procentach:
α [%] = h / d * 100

Nachylenie wyrażone w stopniach:
α [o] = atg (h / d)

Sposób przeliczania:
α [%] = tg (α [o]) * 100 α [o] = atg (α [%] / 100) UWAGA: nachylenie 100% = 45° 1% nachylenia oznacza: 1 cm (w pionie) przez 1 m (w poziomie)