W dniu 1 lipca 2022 r. nastąpiło połączenie spółki Tytan EOS sp. z  o.o. oraz spółki Izolacja Matizol sp. z o.o [Spółki Przejęte] ze spółką Selena Industrial Technologies sp. z o.o. [Spółka Przejmująca].

Od tego dnia Spółki Przejęte formalnie zakończyły działalność i zostały włączone w struktury Spółki Przejmującej.

 

Selena Industrial Technologies sp. z o.o. jest częścią Grupy Selena. Podstawowe dane rejestrowe tej spółki są następujące:

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

Adres: PL 58-200 Dzierżoniów, ul. Pieszycka 3

NIP / nr VAT: 5223032471

KRS: 0000564024

 

Zgodnie z przepisami, Selena Industrial Technologies wstąpiła z mocy prawa w ogół praw i obowiązków Spółek Przejętych. Oznacza to m.in., że wszystkie dotychczasowe umowy, których stroną były Tytan EOS lub Izolacja Matizol obowiązują tak jak dotychczas, a Selena Industrial Technologies z mocy prawa (automatycznie) stała się stroną tych umów – Selena Industrial Technologies będzie kontynuować ich realizację oraz/lub składać zamówienia na dotychczasowych zasadach wiążących Tytan EOS i Izolacja Matizol.

Z momentem połączenia w strukturze Selena Industrial Technologies zostały wyodrębnione oddziały, które odpowiadają organizacyjnie i funkcjonalnie Przejętym Spółkom – poniżej dane korespondencyjne poszczególnych oddziałów:

 

1. dotychczasowy Tytan EOS – nowe dane adresata:

Selena Industrial Technologies sp. z o.o. Oddział w Lubinie

adres: ul. Przemysłowa 1A, 59-300 Lubin,

 

2. dotychczasowa Izolacja Matizol – nowe dane adresata:

Selena Industrial Technologies sp. z o.o. Oddział w Gorlicach

adres: ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice.

 

Sprawdźnaszą ofertę