Izolacja fundamentów zabezpiecza budynek i jego konstrukcję przed wilgocią, wodą i przemarzaniem. Dlatego tak ważny jest właściwy dobór hydroizolacji fundamentów oraz fachowe wykonanie każdego etapu prac. Efektem intensywnego rozwoju chemii budowlanej jest hydroizolacja bazująca na nowoczesnych masach polimerowo-bitumicznych. Jest to rozwiązanie wyjątkowo skuteczne, szybkie w realizacji i, co ważne, sprawdzające się w każdych warunkach gruntowo-wodnych.

Woda jest najbardziej destrukcyjnym czynnikiem zagrażającym budynkom i ich bezpiecznemu użytkowaniu. Skuteczne zabezpieczenie fundamentów chroni przed wilgocią i wodą gruntową wnikającą w ściany, która prowadzi do pojawienia się wilgoci wewnątrz budynku, a w konsekwencji do rozwoju grzybów i pleśni. Optymalny system hydroizolacyjny (należy podkreślić, że do izolacji fundamentów najlepiej sprawdzają się rozwiązania systemowe) opracowany przez jednego producenta najlepiej dobrać już na etapie projektu domu.

 

Rodzaje hydroizolacji fundamentów

Izolacje fundamentów dzieli się na izolację poziomą (izolacja płyty lub ław fundamentowych) oraz pionową (ścian fundamentowych). Rozróżnia się również izolację przeciwwilgociową oraz przeciwwodną (wodochronną). Podstawowym kryterium doboru rodzaju hydroizolacji są warunki gruntowo-wodne, czyli rodzaj podłoża oraz wysokość wód gruntowych, a także sposób posadowienia budynku. Odpowiedzią na wysokie wymagania hydroizolacyjne w każdych warunkach gruntowych jest rozwiązanie w postaci płynnych mas polimerowo-bitumicznych.

 

Izolacja pozioma fundamentów

Hydroizolacja pozioma zabezpiecza przed kapilarnym podciąganiem wilgoci przez mury budynku. Stanowi podstawową ochronę posadzki budynku (głównie niepodpiwniczonego) przed wilgocią. Ten rodzaj izolacji wykonuje się najczęściej:

 • na ścianach fundamentowych ‒ tak, by łączyła się z izolacją przeciwwilgociową podłogi na gruncie układanej na płycie betonowej;
 • pod posadzką piwnic.

 

BITUMFAST - Matizol

Polecanym materiałem do wykonywania izolacji poziomej jest papa termozgrzewalna, taka jak np. MATIZOL FUNDAMENT SBS SUPER MONTAŻ lub specjalistyczna folia do izolacji fundamentów TYTAN Professional.

mat sbs - Matizol

Izolacja pionowa fundamentów

Zadaniem izolacji pionowej jest ochrona ścian fundamentowych oraz ścian piwnic przed wilgocią (izolacja przeciwwilgociowa) i wodą (izolacja przeciwwodna). Izolacja pionowa stanowi uzupełnienie izolacji poziomej. Musi być połączona z izolacją poziomą i przechodzić w izolację strefy cokołowej.

Kiedy należy zastosować izolację przeciwwilgociową (lekką i średnią)?

Izolację przeciwwilgociową fundamentów stosuje się w przypadku budynków niepodpiwniczonych, posadowionych do 3 m pod poziomem terenu (p.p.t.) w gruntach dobrze przepuszczalnych (np. piasek gruboziarnisty, żwir), czyli takich, w których woda opadowa szybko wsiąka i nie ma ryzyka zbierania się jej przy fundamentach, i minimum 30 cm ponad poziomem wód gruntowych. Ten rodzaj izolacji przeciwwilgociowej nazywany jest potocznie hydroizolacją lekką, czyli taką, którą dopuszcza się przy gruntach jedynie wilgotnych.

Izolacja przeciwwilgociowa możliwa jest także w przypadku gruntów mniej przepuszczalnych, ale tylko wtedy, gdy wody gruntowe w czasie opadów nie napierają na fundament. Jest to tzw. hydroizolacja średnia. Niekiedy w takiej sytuacji wskazane jest wykonanie dodatkowo dobrze funkcjonującego drenażu.

 

Kiedy konieczna jest izolacja przeciwwodna (izolacja ciężka)?

Ten rodzaj hydroizolacji fundamentów rekomendowany jest dla budynków podpiwniczonych lub posadowionych poniżej 3 m p.p.t., a także posadowionych na gruntach słabo przepuszczalnych (np. piasek drobnoziarnisty, iły, gliny) oraz zagrożonych stałym lub okresowym podwyższeniem poziomu wód gruntowych. Izolacja przeciwwodna znana jest również jako hydroizolacja ciężka. Ze względu na możliwość czasowego lub nawet stałego parcia hydrostatycznego na fundamenty ten rodzaj izolacji wymaga fachowego zaprojektowania, a wybór odpowiedniego systemu powinien być podyktowany możliwością stosowania materiałów odpornych na obciążenie wodą.

 

Masy Evomer ‒ szybkie płynne hydroizolacje bitumiczne

Zarówno izolację przeciwwilgociową, jak i przeciwwodną można wykonać z użyciem specjalistycznych mas polimerowo-bitumicznych, aplikując je w odpowiednio dobranym układzie warstw sprawdzonych materiałów izolacyjnych. Co ważne, wszystkie komponenty systemu pochodzą od jednego producenta, zapewniając pełną kompatybilność poszczególnych warstw.
Masy Evomer, zarówno te gruntujące, jak i tworzące powłoki hydroizolacyjne, są produktami szybko schnącymi ‒ ich czas wysychania wynosi ok. 30 min, a odporność na deszcz osiągają już po 20 min. Ta właściwość znacząco przyspiesza prace na budowie. Z kolei dzięki technologii polimeryzacji masy tworzą powierzchnie o bardzo wysokiej przyczepności dla kolejnych warstw hydroizolacyjnych.

Bitumfast - Matizol

Jak fachowo wykonać izolację przeciwwilgociową?

 1. Przygotowanie podłoża. Powierzchnię ściany fundamentowej należy oczyścić z zanieczyszczeń i pyłu ‒ powinna ona być odtłuszczona, pozbawiona krawędzi i nierówności. Narożniki zewnętrzne należy złagodzić, fugi pomiędzy bloczkami fundamentowymi zaszpachlować zaprawą cementową na gładko, a raki w ścianach wylewanych zaszpachlować.
 2. Gruntowanie preparatem Szybki Grunt Evomer. Ten szybkoschnący polimerowo-bitumiczny grunt nanosi się za pomocą szczotki, pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego. Orientacyjne zużycie masy to 0,15 kg/m2.
 3. Wykonanie pierwszej powłoki hydroizolacyjnej Szybką Powłoką Evomer. Powłokę nakłada się pędzlem lub wałkiem na wyschniętą warstwę gruntu (w zależności od pogody będzie to 20‒30 min). Średnie zużycie masy to 0,35 kg/m2.
 4. Wykonanie wyoblenia (tzw. fasety) za pomocą Masy Szpachlowej Evomer. Wykonuje się ją po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 2‒3 godz. w zależności od warunków pogodowych), na połączeniu ławy i ściany fundamentowej.
 5. Wykonanie drugiej warstwy hydroizolacji z użyciem Szybkiej Powłoki Evomer. Nakłada się ją po wyschnięciu fasety (w zależności od warunków pogodowych i grubości nałożonej masy trwa to ok. 2‒3 godz.).
 6. Klejenie styropianu. Montaż styropianu należy rozpocząć po wyschnięciu drugiej warstwy powłoki (po ok. 2‒3 godz.). Do klejenia styropianu przeznaczone są: Abizol S, Abizol ST bądź Klej do Styropianu i Płyt XPS. W warunkach zwiększonej wilgotności i obniżonej temperatury zaleca się przyklejanie płyt styropianowych za pomocą EOS Kleju do płyt XPS ‒ skróci to czas wysychania do 24 godz.
 7. Montaż folii kubełkowej Tytan Professional. Jej zadaniem jest ochrona i izolacja podziemnych części fundamentów, w tym warstwy hydro- i termoizolacji. Wytłoczenia folii umożliwiają odparowanie wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentów. Dodatkowo stanowi ona doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopów oraz zabezpiecza izolację przed osiadaniem ziemi.
 8. Zasypanie fundamentów. Czynność tę należy wykonać po kilku dniach, aby wszystkie warstwy hydroizolacji odpowiednio związały.

new Hydroizolacje 2 1 - Matizol

Jak poprawnie wykonać izolację przeciwwodną (izolację ciężką)?

1-2. Przygotowanie podłoża, następnie gruntowanie preparatem Szybki Grunt Evomer. Prace należy wykonać analogicznie do pkt. 1-2 instrukcji wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

 1. Wykonanie pierwszej powłoki wodochronnej z Abizolu W 2K. To masa typu KMB, szybkowiążąca, tworząca grubowarstwową, bezspoinową powłokę asfaltową. Masę należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Nakłada się ją pacą.
 2. Wykonanie wyoblenia (tzw. fasety). Wykonuje się ją na połączeniu ławy i ściany fundamentowej, nie czekając na wyschnięcie warstwy Abizolu W 2K.
 3. Wzmocnienie podłoża siatką. Bezpośrednio po nałożeniu pierwszej warstwy Abizolu W 2K przeciąga się ją pacą zębatą, a następnie zatapia w niej włókninę poliestrową lub siatkę z włókna szklanego. Trzeba pamiętać, aby wykonać 10 cm zakładu na łączeniach siatki. Następnie przeciąga się powierzchnię gładką częścią pacy. Siatka powinna być w pełni pokryta masą.
 4. Wykonanie drugiej warstwy wodochronnej z Abizolu W 2K. Nakłada się ją krzyżowo, po wyschnięciu warstwy pierwszej i fasety, czyli po ok. 4‒5 godz.
 5. Klejenie styropianu. Montaż styropianu należy rozpocząć po wyschnięciu drugiej warstwy powłoki. Do klejenia styropianu należy użyć szybkiego pianokleju Tytan Professional XPS lub tradycyjnego Abizol ST. W warunkach zwiększonej wilgotności i obniżonej temperatury zaleca się przyklejanie płyt styropianowych za pomocą EOS Kleju do płyt XPS ‒ skróci to czas wysychania do 24 godz.

8-9. Montaż folii kubełkowej Tytan Professional, następnie zasypanie fundamentów.  Czynności te należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 7 i 8 instrukcji wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

Podsumowanie

Fundament wpływa na stabilność całego budynku. Od wyboru materiałów do jego hydroizolacji i sposobu ich użycia zależy późniejsze użytkowanie obiektu. Nie ma tu miejsca na błędy. Warto zatem korzystać ze sprawdzonych rozwiązań systemowych, opracowanych specjalnie do izolacji fundamentów w każdych warunkach i pochodzących od zaufanych producentów.

Sprawdźnaszą ofertę