Зелените покриви стават все по-често срещана гледка в жилищните комплекси, в търговските и обществените сгради. Нищо чудно – зелените покриви могат да създадат привлекателно пространство за обитателите на сградите и да станат важен елемент от про-екологичната градска архитектура. Ето защо те са и източник на ползи за предприемачите. Matizol разработи цялостна система Matizol Master GREEN ROOF за изграждане на покривни градини – готово решение за плоски покриви на нови и реновирани сгради.

systemy dachow zielonych TACK R GREEN - Matizol

Тази еко-тенденция в архитектурата набира все по-голяма популярност и признание както сред частните инвеститори, така и сред предприемачите. Зелени покриви се създават в жилищни, офисни, комунални и търговски сгради. Плоските покриви, типични за големи сгради, могат да се трансформират в атрактивни пространства, особено в градски райони с висока плътност на жилища, и да възвърнат загубените зелени площи. Покривните градини са атрактивно решение за плоски покриви в новото строителство и за стари сгради в процес на реновиране на покривите.

Значение на градините на покрива за инвеститорите, потребителите и екосистемата

IMG 3853 1 - Matizol

Зелените покриви повишават престижа на комплекса. Те повишават стойността на недвижимите имоти (средно с 10 % според архитектите) и позволяват по-интересни решения в планирането на пространството. Потребителите им получават допълнително пространство за релаксация и почивка и имат възможност да избягат от шума и суетата на града, без да се налага да напускат домовете си. Покривните градини също носят предимство при отдаване под наем на търговски или жилищни площи и привличат наематели.

Засаждането на зеленина на покриви или тераси е един от начините за адаптиране на градовете към изменението на климата, тъй като те противодействат на негативния му ефект. Освен това инвестирането в градини на покрива спомага за повишаване на качеството на живот и смекчаване на последиците от урбанизацията. Какви са предимствата на зелените покриви?

Подобряване на качеството на въздуха – растенията на зелените покриви произвеждат кислород в процеса на фотосинтезата, намаляват въглеродния отпечатък и почистват въздуха от прах и изпарения. Следователно те са безценни в противодействието на смога. 1 кв.м зеленина може да задържи приблизително 200 гр. прах.

Намаляване на феномена на градския топлинен остров – растителността на покривната градина поглъща слънчевата енергия. По този начин осигурява охлаждащ ефект в прекомерно нагретия град, пълен с бетон и асфалт, с покриви, покрити с битумни мембрани и листове.

Подобряване на ефективността на монтираните на покрива фотоволтаични панели. Все повече и повече преобразуващи слънчевата енергия в електричество панели се инсталират по целия свят. Въпреки това, според експертите във фотоволтаиците, високата температура на въздуха може да намали ефективността на панелите. В горещите летни дни, когато температурата на въздуха е висока, традиционният покрив е допълнителен акумулатор на топлина. Силицият, съдържащ се в панелни модули фотоволтаиците, може да се нагрее твърде много, което води до спадане на напрежението в модулите и намаляване на тяхната ефективност.

Разширяване на площта на сградата с ценно биологично активно пространство на покрива. Според техническите условия 50% от зелените покриви (т.е. плоските покриви с повърхност, позволяваща естествена растителност) се считат за биологично активни. Подробните устройствени планове (ПУП) определят приемливите пропорции между биологично активната площ на парцела и застроената площ. Възстановената биологично активна повърхност на покрива позволява по-голямо използване на площта за застрояване в сравнение със сградите с традиционен покрив.

Задържане на дъждовна вода – зеленината и дренажните слоеве на покрива задържат 50-80% от дъждовната вода. Благодарение на тази задържащата функция, водата се изпарява в атмосферата постепенно, като по този начин се повишава влажността на въздуха и се създава благоприятен микроклимат. Тази функция също така препятства наводнения, облекчавайки общинските канализационни системи в критични ситуации. Освен това, вместо да позволява на водата да се оттича в морето от реките, тази функция може да се използва за напояване. Тя носи и осезаеми финансови ползи.

Подобряване на енергийната ефективност на сградата поради много добрите изолационни параметри на зелените покриви. Това означава, че тези покриви осигуряват добра топлоизолация през зимата, предотвратявайки загубата на топлина през покрива и предпазват от прекомерно нагряване на помещенията през лятото, намалявайки нуждата от климатизация, което носи реални икономии.

Намаляване на шума – благодарение на звукопоглъщащите свойства на зелените пространства. Като цяло зелените покриви ефективно намаляват нивото на шум, проникващ във вътрешността на сградата.

Издръжливост и устойчивост на технологията – конструкцията на зеления покрив обикновено е по системата за обърнат покрив (топлоизолацията се монтира върху хидроизолационната система), за разлика от подреждане на хидроизолацията и топлоизолацията в традиционния плосък покрив. Такава система предпазва хидроизолационния слой от механични повреди и пряко въздействие на външни фактори (UV лъчение). Освен това температурата на хидроизолационния слой остава по-постоянна, така че няма риск от кондензация на водни пари, в резултат на което цялата система остава енергийно стабилна.

Проектиране на покривна градина на базата на системата Matizol GREEN ROOF

Зелените покриви имат многослойна структура. Видът и броят на слоевете се избират в зависимост от вида на основата и планираната растителност, натоварванията и функцията на сградата. Правилното проектиране на системата на зелен покрив определя функционирането му. За да отговорят на очакванията на клиентите, специалистите на Matizol са разработили модерно подходящо оптимизирано решение за зелен покрив, имайки предвид отделните компоненти на системата. Той е много удобен за проектанти и изпълнители на зелени покриви, тъй като стандартизираното подреждане на отделните слоеве гарантира успеха на всеки проект за покривна градина. Налице е готово системно решение, позволяващо да се избере и вида зелен покрив.

sys - Matizol

Екстензивен зелен покрив в системата Matizol GREEN ROOF – лек и лесен за поддръжка

Този тип зелен покрив прави сградата по-привлекателна и освен това допринася за увеличаване на градските биологично активни зелени ресурси, дори ако не се използва директно като градина.

Създаването на екстензивен покрив е доста лесно, осигурява бърз ефект и не изисква специална поддръжка в бъдеще. Екстензивната растителност се състои от ниски растения (мъхове, седумни растения, трайни насаждения, билки, треви) – непретенциозни, устойчиви на периоди на засушаване и замръзване и способни на бърза регенерация. Важно е, че растенията и растителните слоеве на системата, използвана за този тип покриви, са леки (теглото им в пълно насищане е от 120 kg/m2), така че не могат да претоварват покривната конструкция.

Екстензивните зелени покриви се препоръчват предимно за еднофамилни и многофамилни жилищни и офис сгради.

IMG 3855 - Matizol

Примерен екстензивен покрив, направен по традиционната технология, се състои от екстензивна растителност, субстрат GreenST Sedum, филтриращ флиз GreenFiltr 100, дренажна мембрана GreenDrain, защитен геотекстил GreenGeo Tex 300, битумна мембрана за завършващ слой на хидроизолационната система MATIZOL MASTER TOP GREEN ROOF PV S5.2 и мебрана за първи слой, напр. MATIZOL MASTER BASE PV S3.0 F/F, топлоизолация EPS/XPS върху пароизолацията MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V + ALU S3.0 S/F, залепена с полиуретанова пяна KDT.

Ефектна покривна градина – интензивен зелен покрив в системата Matizol GREEN ROOF

Интензивният зелен покрив позволява на инвеститора да създаде истинска градина или дори парк на покрива за целогодишно ползване. Интензивният покрив е изграден от висока растителност – цветя и храсти – и елементи от малка градинска архитектура, напр. перголи, различни видове скамейки и др. Поддържането на този тип покрив изисква редовни грижи, състоящи се в снабдяване на растенията с хранителни вещества и вода, но това усилие носи съизмерими ползи под формата на зелен анклав на покрива – идеален за отдих и почивка.

IMG 3857 - Matizol

Интензивните зелени покриви са идеално решение за търговски сгради (например ресторанти, хотели, ваканционни комплекси), но могат да бъдат създадени и върху административни и жилищни сгради.

Бранд Matizol предлага цялостна система за интензивен зелен покрив. Грундът Abizol R Dr се нанася върху стоманобетонния основа, върху който се поставя пароизолацията MATIZOL PRO VAP-ANTIRADON V + ALU S3.0 S/F. След това с помощта на полиуретанова пяна KDT се фиксира EPS/XPS топлоизолацията и върху нея се полагат два слоя битумни мембрани: първи слой и преграда против корени (MATIZOL MASTER TOP GREEN ROOF). След това се монтират защитен слой, дренажен и акумулиращ слой, филтърен флиз и субстрат и накрая се засажда подбрана интензивна растителност.

Резюме

Зелените покриви са екологичното решение, което помага да се подобри качеството на живот на жителите, особено в големи градски агломерации. Те позволяват поне частично компенсиране на биологично активните зони, отнети от урбанизацията. Зелените покриви също имат положително въздействие върху самата сграда (например подобрява енергийния баланс) и заобикалящата я среда (подобряване на качеството на въздуха и намаляване на ефекта от феномена на градския топлинен остров). Покривните градини трябва да се превърнат в общ елемент от градската архитектура. Създаването на зелени покриви трябва да стане елемент от съзнателната инвестиционна политика. Изграждането на зелени покриви е не само икономически изгодна инвестиция, но също отразява и нашата загриженост за климата и природната среда. Такива инвестиции могат да бъдат реализирани с доказани и надеждни системни технологии, фокусирани върху изграждането на покривни градини.

Вижтенашата оферта