Prawidłowy dobór pap
Aby zapewnić szczelność pokrycia dachowego należy do danego podłoża dopasować odpowiedni rodzaj papy. W przypadku zastosowania niewłaściwego rodzaju papy należy liczyć się z możliwością zniszczenia wkładki papowej, co może doprowadzić do rozerwania papy oraz utraty własności wodochronnych.

dobor1 - Matizol

W uzasadnionych przypadkach na nowych pokryciach papowych dopuszcza się stosowanie papy wentylacyjnej pod podstawowym pokryciem (PN-B-02361 zał. A). Papy wentylacyjnej nie wlicza się do ilości wartw pokrycia.

Renowacje dachów

dobor2 - Matizol

Dopuszczalne kombinacje układu pap

dobor3 - Matizol